تماس با ما

ایمیل

teknotak_crusher@yahoo.com

info@TeknoTakCo.com

آدرس

جاده شهریار به کرج – هفت جوی – خیابان صنعت گران (۱۱۰) – پلاک ۱۴۴

تلفن شرکت

۰۲۱-۴۶۸۹۲۸۱۹
۰۲۱-۴۶۸۹۲۸۱۸
۰۲۱-۴۶۸۹۳۸۵۶
۰۲۱-۴۶۸۹۳۴۴۲

تلفن همراه

۰۹۱۲۸۶۹۵۳۴۳

۰۹۱۲۱۴۴۶۶۷۹

۰۹۱۲۱۱۸۲۴۴۹

فرم تماس با ما