گواهینامه ISO9001:2008

گواهینامه ISO9001

گواهینامه OHSAS 18001:2007

گواهینامه OHSAS 18001

گواهینامه ISO 14001:2004

گواهینامه ISO 14001:2004

گواهی فعالیت صنعتی

گواهی فعالیت صنعتی

پروانه کسب

پروانه کسب

گواهی عضویت در انجمن صنفی تولید کنندگان ماشین آلات خردایش و دانه بندی مواد معدنی

گواهی عضویت در انجمن صنفی تولید کنندگان ماشین آلات خردایش و دانه بندی مواد معدنی

صادر کننده شایسته سال ۱۳۹۶

صادر کننده شایسته سال 1396